Nabízené služby

  • Provádíme korektury textů v českém jazyce.
  • Upravujeme seminární, ročníkové a diplomové práce, referáty, články, prezentace, propagační materiály, návody, životopisy aj.
  • Základní úrovní úpravy je pravopisná a gramatická korektura – odstranění překlepů a uvedení textu do souladu s pravidly pravopisu.
  • V případě potřeby navrhneme provedení stylistické korektury – slohové přizpůsobení vyjadřovacích prostředků (volba slov, jejich pořadí, …) srozumitelnosti textu a záměru sdělení.

____________________________________________________________

Odkazy na podobné služby
www.preklady-polstina-tlumoceni.cz – Překlady do polštiny – Překlady polštiny v nejvyšší kvalitě. Dobré ceny. Kalkulace obratem. Překlady dělají pouze rodilí mluvčí.

 

Comments are closed.